Ing. Petr Kavka, Ph.D. - Hydrologické modelování - nástroj pro návrh vodohospodářských staveb v krajině